image01 image02 image03

O NAMA

PODRŠKA FITNES KLUBU

savez za rekreaciju i fitnes srbije

U današnjim uslovima savremenog života, naročito u urbanim gradskim sredinama važno je razvijati svest o zdravom načinu života i podizanju kvalitetnijeg načina bavljenja rekreativnim aktivnostima.

Ulaganje u rekreaciju i rekreativne aktivnosti predstavlja ulaganje u napredak celokupnog društva i to je prioritet Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije.

Savez prepoznaje i podržava napore i rad fitnes kluba „Feel Life“ koji se kako pojedinačno tako i kao član Saveza sa svojim prostorno-tehničkim kapacitetima, kao i stručnim timom koji sačinjavaju profesori fizičke kulture, zalaže za afirmaciju rekreacije i zdravijeg načina života.

Sa tim u vezi Savez za rekreaciju pruža podršku u daljem napredovanju i radu fitnes kluba „Feel Life“

Sa poštovanjem,
Predsednik:
Nebojša Stojanoski