image01 image02 image03

TRENINZI

"Fizicka aktivnost moŽe zameniti mnoge lekove ali ni jedan lek ne moŽe zameniti fizicku aktivnost" Tisseau

INDIVIDUALNI TRENING

individualni trening

Individualni treninzi su, svakako, najkvalitetniji oblik fizičke aktivnosti u odnosu na klasično vežbanje u teretani.
 

TERAPIJA KISEONIKOM

terapija kiseonikom

Kiseonik je neophodan za odvijanje svih životnih procesa; osnovna je supstanca života. Bez hrane čovek može da preživi 30 do 40 dana, bez vode 3 do 4 dana, a bez kiseonika samo 3 do 4 minuta!

ISHRANA

ishrana

Osnovni principi i pravila na kojima se zasniva ishrana zdravih ljudi istovremeno se mogu primeniti kada se analizira i planira ishrana sportista.

REDUKCIJA TEL. MASE

redukcija telesne tezine

Zdrav život za sobom povlači i obavezu zdravog načina ishrane, što znači da bi svako od nas trebalo da poseduje nutritivne tablice, iz kojih možemo videti svaku namirnicu.

DIJAGNOSTIKA

dijagnostika

Važno je da se pre početka bilo kakvog rekreativnog vežbanja uradi preventivni medicinski pregled, gde praćenje rada srca pri opterećenju zauzima najvažnije mesto.

OPORAVAK

oporavak

Pod pojmom oporavka u sportu najčešće se podrazumeva period od završetka rada pa do uspostavljanja funkcija organizma na približnom ili u nivou stanja mirovanja.

KOREKTIVNA GIMNASTIKA

korektivna gimnastika

Jedan od vidova kinezi terapije koji se najčešće primenjuje kod predškolske i školske dece u cilju prevencije i otklanjanja telesnih deformiteta naziva se korektivna gimnastika.

MODEL TRENINGA 3R

model treninga 3r

Rekreacija, relaksacija, rehabilitacija je osnova modela kojom zadovoljavamo i rešavamo sve zadatke fizičke vežbe u funkciji zdravlja.